Kalite ve Çevre Politikamız

ENTEGRE POLİTİKA:

Kahvemin Tadı çalışanlarının ve Kahvemin Tadı ile çalışan Tedarikçilerin – Taşeronların, kuruluşumuzu etkileyen paydaşlarımızın, müşterilerimizin temel politikamızı bilmeleri gerektiği bilinci ile Kahvemin Tadı Üst Yönetimi tarafından, yasal ve diğer mevzuat şartları ve kuruluş hedeflerimiz göz önüne alınarak oluşturulmuştur:

Kahvemin Tadı olarak:

  • “Eğitimli Personel” sloganı ile Çalışanlarımızın yetkinliklerini en üst seviyeye çıkararak sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • “Kaliteli Ürün” sloganı ile Müşterilerimize ulusal ve uluslar arası standartlarda, ülkemiz yasal mevzuatları ile uyumlu ve müşteri beklentilerini karşılayan ürünler sunmak,
  • “Müşteri Daima Haklıdır” sloganı ile Satış ve satış sonrasında müşteri odaklı istekleri en iyi şekilde karşılamak, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • “Tedarikçilerimizin-Taşeronlarımızın kalitesi, kalitemizi belirler” sloganı ile Tedarikçilerimizle-Taşeronlarımızla doğru davranış ve saygı içinde ama mutlaka kalite bilinciyle çalışmak, tedarikçilerimizin de kalite seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmak,
  • “Verimlilik geleceğimizi belirler” sloganı ile her türlü; hammadde, girdi malzemesi, enerji, makine, ekipman, finans ve insan kaynaklarımızı en verimli bir şekilde kullanmak, israfı önlemek,
  • “Çevre Bilinci” sloganı ile üretim aşamalarının her kademesinde çevre kirliliğine neden olmadan kahve sunumu yapmak, atıkları ekonomik değer olarak geri kazandıracak tedbirleri almak ve uygulamak
  • “Yasal Şartlar ve Mevzuatlar” Uygulanabilir şartların yasal şart ve mevzuatlara göre uygulanmasını sağlamak, yerine getirmek
  • “Sürekli İyileştirme kalitemizi ortaya koyar” sloganı ile tüm entegre yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek
  • Kirliliği Önle Çevreyi Koru” sloganı ile kahve sunum hizmetleri sırasında oluşan kirliliğin önlenmesi ve çevreyi korumak, korunmasını sağlamak
  • Yaşam Döngüsü’ ilkesi ile atıkların bertarafını sağlamak

Entegre Politikamızdır.

GENEL MÜDÜR : Yunus ÇAKMAK